Kasvurahoitus – vinkkejä rahoituksen hakuun

Kategoria:

Tilitoimisto I Yleinen

Rahan riittävyys ja rahoituksen saannin järjestäminen on kaikkien yritysten elinehto. Kasvuyrityksille tämä on kuitenkin täysin ratkaisevaa menestyksen kannalta. Listasimme Tonavassa muutamia neuvoja mitä rahoituksen suunnittelussa ja hankinnassa kannattaa miettiä.

Rahoitussuunnitelma on pohja kasvurahoituksen hakemiselle

Kaikki alkaa suunnittelusta. Kuinka paljon tarvitset rahoitusta ja kuinka paljon riskiä haluat ottaa. Liiketoiminnat ovat hyvin erilaisia, osa tarvitsee etukäteen paljon rahoitusta esimerkiksi teknologian rakentamiseen, toiset taas voivat hankkia rahoituksen asiakkailta heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Liiketoimintamallisi vaikuttaa rahoitustarpeeseen.

Panosta siis liiketoimintamallin huolelliseen suunnitteluun: katerakenne, hinnoittelumalli, maksuerät, lisäpalvelut vaikuttavat kaikki kassavirtaasi. Monesti halvinta rahoitusta on miettiä, miten asiakkaat maksaisivat osan laskusta jo etukäteen tai nopeammin.

Rahoitustarve jakautuu karkeasti kahteen, käyttöpääomarahoitukseen ja kasvun rahoitukseen eli investointeihin. Käyttöpääomarahoitus tarkoittaa sitä, että kulut syntyvät usein aiemmin kuin asiakkaalta saadaan rahaa sisään. Usein kulujen ja tuottojen välinen aikaero on vähintään 2-3 kuukautta. Käyttöpääomarahoitusta voit hoitaa esimerkiksi limiittitilillä, laskurahoituksella tai pienellä pankkilainalla.

Asiakasrahoitus on edullista rahoitusta

Erilaisen rahoituksen kustannus vaihtelee suuresti. Kaikkein kalleinta rahoitusta on omien osakkeiden myynti eli osakeannilla saatu raha. Kalleus tulee siitä, että silloin omistajat pienentävät tulevaisuuden exit-tuottoaan. Asiakasrahoitus eli myynneistä saatu tulo taas on kaikkein halvinta, kunhan se on tehty kannattavasti.

Mieti aina ensimmäiseksi asiakkaita. Voitko nopeuttaa asiakasrahojen sisään tuloa. Usein yritykset vaativat pitkiä maksuaikoja, mutta voit vedota siihen, että sinun tehtäväsi ei ole toimia pankkina. Mieti myös voitko laskuttaa etukäteen ennakkomaksuja tai varausmaksuja. Tai voitko laskuttaa säännöllisesti joka kuukausi jotain heti kun asiakkuus on syntynyt. Myös erilaiset lisäarvopalvelut ovat usein hyvinkin kannattavia.

Jossain tapauksissa voit antaa valituille asiakkaille eksklusiivisia oikeuksia, joilla on arvoa asiakkaallesi ja joista voit laskuttaa extraa. Myös kumppanisi saattaa olla valmis maksamaan etukäteen ennakkomaksuja tulevasta yhteistyöstä. Isoissa hankkeissa tämä on hyvinkin tyypillistä.

Kasvurahoituksen hakeminen investoreilta

Kasvuyhtiöt joutuvat nostamaan rahaa investoreilta nopean kasvun rahoittamiseksi. Osakeannissa yhtiökokous valtuuttaa hallituksen nostamaan tietyn määrän rahoitusta siten että maksimissaan yrityksestä myydään tietty osuus ulos. Kasvuyhtiöllä rahoituskierroksia tulee yleensä useita, joten on tärkeää pitää huoli siitä, että missään vaiheessa ei myydä ulos liian isoa osuutta. Voit myydä enintään 100% yhtiöstäsi, mutta olisi hyvä että perustajat säilyttävät enemmistön (yli 50%) mahdollisimman pitkään.

Valuaatio perustuu tulevaisuuden tuottopotentiaaliin

Kasvuyhtiön valuointi perustuu tulevaisuuden tuottomahdollisuuksiin, ei niinkään historiaan, joten unohda perinteiset tulokseen sidotut valuaatiomallit. Parasta hakea verrokkeja muista kasvuyhtiöistä samalta toimialalta. Valuaatiossa ei kannata ujostella.

Rahoituskierros kestää lähes aina pidempään kuin luullaan

Investorien haku on aikaa vievää puuhaa ja siihen kannattaa varata 3–6 kuukautta aikaa. Yleensä menee kauemmin kuin alussa luultiin. Koska investoreille tulee paljon ehdotuksia he lähtevät vain niistä harvoihin ja tarkasti valittuihin. Siksi kannattaa heti alussa tehdä pitkä lista investoreista, jotta et aliarvio työn vaativuutta. Ei ole ollenkaan poikkeuksellista, että kierroksella tavataan yli 100 investoria. Suhtaudu siis rahoituskierrokseen yrityksesi markkinointina, koska sitä se myös on. Saatat löytää myös tulevaisuuden työntekijöitä. Toisaalta lukuisista investorikeskusteluista saat arvokasta oppia ja vinkkejä.

Parhaita potentiaalisia investoreita ovat ne, jotka jo tuntevat sinut ja luottavat sinuun. Rahoituskierroksen suunnitteluun, hyviin materiaaleihin ja investoreiden hakuun kannattaa ottaa apua niiltä, jotka ovat sitä tehneet, vaikka advisoreiden kautta. Investoreiden valinnassa kannattaa miettiä tuoko investori jotain muutakin kuin vain rahaa, vaikka osaamista, kontakteja, tunnettuutta, energiaa, hallitustyöskentelyyn ryhtiä.

Seed-kierrokseen löydät enkeli-investoreita mm. Fibanista ja Slushista. Suomessa enkeli-investoreiden tyypilliset sijoitusten koot ovat 20.000 – 50.000 euroa. Eli jos haluat nostaa 300.000 rahoitusta, tarvitset siihen 10 enkeli-investoria. Jotta löydät nämä, tarvitset noin 100 tapaamista. Tee siis hyvät materiaalit. Pidä investori presentaatio napakkana. Hyviä vinkkejä esityksen sisällöistä saat esimerkiksi täältä.

Millaisia investoreita mukaan?

Koska enkeli-investoreiden sijoitukset ovat melko pieniä, ajattele investoreita myös laatikon ulkopuolelta, voisiko asiakkaasi tai kumppanisi olla investori. Isot pörssiyhtiöt etsivät tänä päivänä myös innovatiivisia kasvuyhtiöitä kumppaneiksi ja ovat valmiita pieniin sijoituksiin. Mikäli saat ison toimijan investoriksi, nostaa tämä yrityksesi arvoa ja tuo uskottavuutta.

Muista myös että varsinkin alkuvaiheessa on hyvä tarjota omistusvaihtoehtoa myös henkilöstölle. Tämä sitouttaa avainhenkilöitä ja tuo yrittäjyyden tunnetta muillekin.

Tyypillinen kierroksen koko on noin 10-20% omistusta. Hyvä jos löydät lead-investorin, joka toimii muiden investoreiden puhemiehenä.

Kuluttajatuotteita tai palveluita tarjoaville kasvuyhtiöille on tarjolla myös media-for-equity rahoitusta. Tässä mediayhtiö vaihtaa mediatilaa kasvuyhtiön osakkeisiin. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi MTV:n mediatilaa tarjoava Catalyst Ventures.

Tyypilliset rahoituskierrokset ovat pre seed, seed, A, B, C jne. Myös kasvuyhtiön listaus eli IPO on tänä päivänä mahdollinen vaihtoehto, kun liiketoiminnasta on tasaisen kasvun näyttöjä ja riittävä koko. Ns. pikku-listalle pääsee aikaisemmassa vaiheessa kuin aiemmin eli sekin on realistinen vaihtoehto parhaille yhtiöille ja hyvä tavoite kasvuyhtiölle.

Käytä apuna kokenutta advisoria

Rahoituksen nostamiseen on tarjolla monenlaista apua ja sitä onkin hyvä käyttää. Rahoituksen nostoa et voi ulkoistaa, mutta kokenut advisori auttaa välttämään pahimmat sudenkuopat sekä tuntee lainsäädännöt ja käytännöt. Myös vinkkejä ja oven avauksia sopiviin investoreihin saat tällaiselta taholta. Tässä voitat paljon aikaa. Lisäksi tarvitset hyvän juristin paperitöihin kuten osakassopimukseen ja annin merkintäehtoihin.

Tonava on kasvuyhtiöiden kumppani, jolta saat apua rahoituskierroksen suunnitteluun, toteutukseen ja juridisiin kysymyksiin. Ole rohkeasti yhteydessä!