Etusivu Yhteystiedot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä lomakkeella tai katso tarkemmat yhteystiedot alempaa.


Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Malmin raitti 17 A, 2 krs
I
00700 Helsinki
I
info@tonava.fi
I
050 389 8713

Tonava verkkolaskuosoite

OVT-tunnus: 003730025989
I
Operaattoritunnus: 003721291126

Myynti

Pasi Rissanen
Myynti
050 389 8713
pasi.rissanen@tonava.fi

Laki

Petteri Viljakainen
lakimies
0400 551 885
petteri.viljakainen@tonava.fi

Markkinointi

Laura Anila
Markkinointi
040 772 4073
laura.anila@tonava.fi

Talousasiantuntijat

Saana Härmä
Taloushallinnon asiantuntija, Netvisor sertifikaatti
040 154 9833
saana.harma@tonava.fi
Maija Koistinen
taloushallinnon asiantuntija, KLT, Netvisor sertifikaatti
041 313 5741
maija.koistinen@tonava.fi
Tiina Sarén
palkkahallinnon asiantuntija, PHT, Netvisor sertifikaatti
041 317 0314
tiina.saren@tonava.fi
Marja-Leena Koskelin
taloushallinnon asiantuntija, KLT, PHT, verotutkinto
040 503 7238
marja.koskelin@tonava.fi
Marianne Hautala
taloushallinnon asiantuntija
044 975 7041
marianne.hautala@tonava.fi
Krista Mettälä
taloushallinnon asiantuntija
041 435 9654
krista.mettala@tonava.fi
Hanna Manninen
controller, projektipäällikkö
Äitiyslomalla

Controller-, myynti ja HR-palvelut

Nina Raatikainen
044 977 3737
HR-KONSULTTI
nina.raatikainen@tonava.fi
Krista

Kristalla on monen vuoden kokemus taloushallinon eri tehtävistä. Hän on toiminut alkuun talouden erilaisissa avustavissa tehtävissä työuran alussa ja ollut mm. tilintarkastaja, tilitoimistossa asiakasvastuullisena kirjanpitäjänä. Nykyään hän on enemmän suuntautunut kirjanpidollidollisiin tehtäviin mm. pääkirjanpitäjänä.

kuukausiraportointi
tilinpäätökset
budjetointi ja ennustaminen
johdon sisäiset raportit

Järjestelmä osaaminen
MS Office
Microsoft Navision
Netvisor
Procountor
SAP R/3
Hyperion
Arttu (varastokirjanpito)
Basware e-office
Cognos
iScala
Lemonsoft
Sonet
Econet
Orackle
ERP
Ropo
ePasseli

Kielitaito
Suomi - Äidinkieli
Englanti - Hyvä

Anneli

Annelilla on yli 30 vuoden kokemus taloushallinnon erilaisista tehtävistä ja hän on toiminut myös esimiehes asemassa. Tehtävänimikkeitä on kertynyt mm. Pääkirjanpitäjänä, Talousjohtaja, Osastopäällikkö, Laskentapäällikkö ja Talouspäällikkö. Toimialakokemusta on mm. IT, rakennus ja luotonhallinnan aloilta. Anneli on ollut mukana monissa taloushallinon intergaatio- ja kehitysprojekteissa mm. Severa ja Netvisor tulleet tutuiksi.

kirjanpito ja reskontrat
palkat ja palkkahallinto
tilinpäätökset
konsernitilinpäätökset
IFRS ja FAS
järjestelmä integraatio
järjestelmäkehitys
Budjetointi ja ennustaminen
Luotonvalvonta
palvelukeskus ja esimies

Järjestelmä osaaminen
Netvisor
Visma Severa
M2
Sonet
Navission Dynamics Nav
Visma L7
Wintime
Kasperi
Asteri
ASW
FinHansa
Tikon
Nova-palkanlaskenta
Hyperion
Basware GC
Clausion FPM

Kielitaito
Suomi - Äidinkieli
Englanti - Hyvä
Ruotsi - Kohtalainen/Hyvä
Saksa ja Ranska, alkeet

Tuula

Tuula on liiketoimintojen talousohjauksen ja -suunnittelun ammattilainen. Hänellä on vankka kokemus kansainvälisten teollisuusyritysten talouden ohjaamisesta, taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnasta ja esihenkilötyöstä. Tuulan intohimona on talousasioiden selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen. Hänellä on kuunteleva ja keskusteleva vuorovaikutustyyli sekä palveluhenkinen asenne. Tuula on ratkaisukeskeinen, realistinen ja toimeen tarttuva. Hän saavuttaa asetetut tavoitteet järjestelmällisellä, ennakoivalla ja analyyttisellä toiminnalla unohtamatta inhimillistä otetta.

rullaava ennustaminen
budjetointi
taloushallinnon kuukausiraportointi
finance business partner
business controller
taloushallinnon prosessien kehittäminen
KPI
taloushallinnon esimies
internal control

Järjestelmä osaaminen
MS Office
MS Dynamics
BPC
AICO
LEAN-system
V10
Hyperion
Qlikview
Cognos

Kielitaito
Suomi - Äidinkieli
Englanti - Erinomainen
Ruotsi - Tyydyttävä
Saksa - Välttävä
Venäjä - Alkeet

Hanna

Hanna on kokenut liiketoiminnan asiantuntija erityisesti
optisella alalla. Hän on ammattitaitoinen, luotettava ja sitoutuva numeronikkari, joka luo toteutuneille luvuille tarinat ja tuolevaisuudelle ennusteet. Hanna työskentelee niin itsenäisesti, kuin tiimissä sopeutuvasti ja muuntautumiskykyisesti. Hänelle ongelmatilanteiden ratkaiseminen on enemminkin mielenkiintoinen haaste, kuin ongelma.

optisen alan business controller
business controller
taloushallinnon analysointi
taloushallinnon datan analysointi
taloushallinnon raportointi
markkinoinnin datan hallinta taloushallinnossa
kassajärjestelmien kehittäminen
katelaskelmat
taloushallinnon järjestelmien kehittäminen

Järjestelmä osaaminen
Office ohjelmat
Excel osaaminen erityisen hyvä
Tiedon kerääminen: pentaho, orakle, rondo, socrates

Kielitaito
Suomi - Äidinkieli
Englanti - Perusteet

Risto

Ristolla on pitkä työura liiketoiminnan ja taloushallinnon asiantuntijana. Hänellä on laaja-alainen kokemus erilaisista liikkeenjohdollisista tehtävistä, kaupallisista kehitystehtävistä sekä sisäisen laskennan asiantuntijatehtävistä. Erityisesti hänelle on kertynyt kokemusta liiketoimintasuunnittelusta, budjetoinnista, ennuste ja seurantaprosessista, kustannus- ja katelaskennasta sekä KPI-seurannasta sekä johdon raportoinnista. Hän on ollut työurallaan mukana useita kertoja start-up yritysten käynnistämisessä sekä uusien liiketoimintojen go-to-market prosessin suunnittelussa. Henkilönä hän on yhteistyökykyinen, aktiivinen ja innokas oppimaan uusia asioita.

sisäinen laskenta
business controller
kustannuslaskenta
budjetointi
raportointi
KPI

Järjestelmä osaaminen
Excel
MS Office ohjelmat

Kielitaito
Suomi - äidinkieli
Englanti - kiitettävä

Noora

Nooralla on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnon tehtävistä. Hänen ydinosaamiseensa kuuluu kirjanpito, juridiikka, verotus sekä sisäinen ja ulkoinen laskenta. Noora on työskennellyt myös ulkomailla ja käyttänyt englantia työkielenä. Hän on luonteeltaan erittäin sopeutuvainen ja tottunut toimimaan myös monikulttuurisissa työyhteisöissä.

kirjanpito
controller
sisäinen laskenta
ulkoinen laskenta
talouspäällikkö
yritysjuridiikka
yritysverotus

Järjestelmäosaaminen
Procountor
Ticon
Microsoft Navision
SAP

Kielitaito
Suomi - äidinkieli
Englanti - erinomainen
Ruotsi - hyvä

Elina

Elina on ahkera ja erittäin joustava työmyyrä, joka hallitsee erilaiset taloushallinnon avustavat työtehtävät. Työkokemusta häneltä löytyy lähes laidasta laitaan pitopalvelun kiireapulaisesta ja elintarviketyöntekijästä asiakaspalveluun ja laskutusassistenttiin. Elinan ehdoton vahvuus on monipuolinen työhistoria, nopean oppimiskyvyn ja lojaaliuden ohella. Hän pystyy ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia tiukallakin aikataululla ja tavoitteisiin pääsemistä edesauttaa hänen lujatahtoinen asenteensa.

ostoreskontra
myyntireskontra
asiakaspalvelu
sihteeri
taloushallinnon assistentti
laskutus
reskontra
palkanlasku

Järjestelmäosaaminen
Excel
Basware
Procountor
CRM Enerim
Ms Office ohjelmat

Kielitaito
Suomi - äidinkieli
Englanti - hyvä
Ruotsi - kohtalainen

Jonna

Jonnalla on laaja työkokemus erilaisista taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin tehtävistä. Taloushallinnon osalta hän on toiminut osto- ja myyntireskontranhoitajana, laskenta-assistenttinä, rahoitusanalyytikkona ja luotonvalvojana. Viime vuosina hän on työskennellyt myyntineuvottelijana ja myyntivastaavana. Jonna on iloinen, ulospäinsuuntautunut ja hän omaa erinomaiset organisointitaidot.

Ostoreskontra
Myyntireskontra
Taloushallinnon assistentti

Järjestelmäosaaminen
Windows XP
OFFICE
SAP
Basware IP Client
OpusCapita
eOffice
Intime
HitCall
LeadDesk

Kielitaito
Suomi - äidinkieli
Ruotsi - tyydyttävä
Englanti - tyydyttävä
Saksa - tyydyttävä
Venäjä - alkeet
Viro - alkeet

Marco

Marcolla on pitkä kokemus reskontran asiantuntijan tehtävistä ja intohimona tilien täsmäytys. Hän on hoitanut useita eri reskontrajärjestelmiä ja osallistunut niiden alasajoon sekä uusien järjestelmien käyttöönottoon. Marco on osallistunut myös kehitystehtäviin, kuten automaation vaatimaan järjestelmäpäivitykseen. Hänellä on kokemusta tiiviistä tiimityöstä ja itsenäisestä työstä osana suurempaa projektia. Marco pitää uuden oppimisesta ja on tottunut hyvinkin tiukkoihin aikatauluihin.

Kirjanpito
myyntireskontra
Luotonvalvonta

Järjestelmäosaaminen
MC Office 365 ohjelmat
Basware
SAP ERP
Reskontra järjestelmät
Cognos

Kielitaito
Suomi - äidinkieli
Englanti - hyvä
Ruotsi - alkeet

Anu

Anulla on usean vuoden työkokemus Controllerin ja Business Controllerin
tehtävistä kansainvälisissä yrityksissä. Hänellä on monipuolista kokemusta taloushallinnon eri tehtävistä niin pankkialalta, energia-alalta, teknologia-alata kuin kuljetusalaltakin. Anu on positiivinen ja yhteistyökykyinen ja tarttuu oma-aloitteisesti työhön.

Senior Controller
Business Controller
Raportointi
KPI
Taloushallinnon lukujen analysointi
Sisäinen laskenta
Ulkoinen laskenta
Johtoryhmätyöskentely
Taloushallinnon digitaalisten järjestelmien muutosprosessit
Tilinpäätös

Järjestelmäosaaminen
MS Office ohjelmat
Basware
SAP R/3
Hyperion
HFM, Cognos
Clausion FPM
SAS
Qlikview
Tableau

Kielitaito
Suomi - äidinkieli
Englanti - erinomainen
Ruotsi - hyvä

Yhteystiedot

Tonava Group Oy
Malmin raitti 17 A, 2 krs 
I
00700 Helsinki
I
050 389 8713
Y-tunnus: 3002598-9

Navigaatio

Seuraa meitä

Avoimet työpaikat

Katso vapaat paikat
©Tonava Group Oy 2021

Ota yhteyttä