Palkanlaskenta ja HR

Palkanlaskenta ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Tarjoamme mm. kattavia HR-palveluita, mukaan lukien neuvontaa työsopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyen.

Palkanlaskenta ja henkilöstöhallinto hyödyntäen modernia teknologiaa

Palkanlaskenta ja muut henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät ovat yrityksen tärkeimpiä tehtäviä. Hoidamme henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät tehokkaasti, ammattimaisesti ja moderneja järjestelmiä hyödyntäen. Autamme myös työsopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvässä neuvonnassa. Tarvittaessa saat meiltä myös HR-managerin hoitamaan yrityksesi henkilöstöhallinnan tehtäviä, vaikka osa-aikaisesti.

Palkanlaskentaa tehokkaasti ja luotettavasti

 • ”Näkymätön palkkahallinto” on paras palkkahallinto. Hoidamme palkanlaskennan, maksatuksen, lomapalkkojen laskennan, matkalaskut ja viranomaisilmoitukset. Kun palkanlaskentaa ei huomata, on kokonaisuus onnistunut, oikea aikaisesti ja oikein.
 • Tuomme selkeät ja toimivat prosessit, nimetyn palkanlaskijan ja henkilökohtaisen palvelun eri toimialat huomioon ottaen
 • Palvelumme on kokonaisvaltainen, sopivasti kuitenkin yrityskohtaisesti räätälöity, joka kattaa kaikki palkanlaskentaprosessit aina palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja sähköiseen arkistointiin.
 • Pääasiassa toimimme Netvisorilla mutta tarvittaessa operoimme muillakin järjestelmillä.

Lue myös: 3 hyvää syytä ulkoistaa palkanlaskenta

HR-palvelut

Tarjoamme HR-palvelun yrityksille, jotka haluavat varmistaa laadukkaan HR toiminnon tai tehostaa ja parantaa omaa HR-toimintaa ilman omaa henkilöstöä

Kenelle:

 • Kasvuyrityksille, jotka haluavat rakentaa modernin edelläkävijän henkilöstöhallinnon ja -kulttuurin
 • Yrityksille, joilla tarve kehittää HR-käytäntöjään ja uudistaa toimintatapoja
 • Yrityksille, jotka ovat voimakkaasti kasvaneet ja omat resurssit eivät enää riitä kaikkeen

HR-palvelu sisältää kaikki HR-palvelut organisaatiosi tarpeen mukaan. Tuomme nimetyn HR-henkilön joko paikanpäälle tai taustatukena etänä.

Suunnitteluvaihe

Katsomme asiakkaan kanssa yhdessä yrityksen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden tahtotila, mitä halutaan kehittää ja mihin suuntaa. Miten ja kuka HR-tehtäviä nyt hoitaa tai on hoitanut ja mihin tilanteen halutaan kääntyvän.

Mistä tiedän, onko lakisääteiset HR-asiat kunnossa?

Ohessa listaa asioista mitkä ainakin pitäisi olla kunnossa:

 • Työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät dokumentit arkistoitu ja ajantasalla, kuten työsopimukset, työajanseuranta, henkilörekisteri, työsuhdemuutokset ja varoitukset
 • Sovellettavan TESin käytännöt, jos alalla on yleissitova TES tai yritys kuuluu työnantajaliittoon
 • Työhyvinvointi- ja turvallisuusasiat; työsuojelutoiminta, työterveyshuolto, työeläkeyhteistyö, lakisääteiset vakuutukset, loma- ja vapaa käytännöt
 • Tietoturva-asiat henkilötietosuojalain ja GDPR-direktiivin näkökulmasta
 • Yhteistoiminnan käytännöt organisaatiossa, huomioiden uudistuneen lain velvoitteet säännöllisestä vuoropuhelusta, sekä lakisääteiset dokumentit
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Yhteistoiminnan ja vuoropuhelun toteutuminen yrityksessä

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Yrityksen on laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa, jos sen palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on korvannut aikaisemmin käytössä olleen koulutussuunnitelman vuoden 2022 jälkeen.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan kirjataan työhyvinvoinnin ja osaamisen nykytila sekä erilaiset yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin ja työhyvinvointiin. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ylläpidetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Toimenpiteille tulee myös määrittää vastuunjako, aikataulu ja seurantamenettelyt. Myös ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet on kirjattava mukaan. Suunnitelmaan voi sisällyttää lakisääteiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää työpaikalla tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain nojalla laadittava suunnitelma, jossa kuvataan organisaation tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja ja niiden toteutumista.

Käytännössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on toimia työyhteisön työkaluna, joka vahvistaa sukupuolten tasa-arvoista huomioimista ja varmistaa yhdenvertaisen, syrjintää estävän kohtelun kaikessa työyhteisön toiminnassa ja kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa. Suunnitelmaa tulee päivittää aktiivisesti yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Tyypillisesti meiltä kysyttäviä HR-palveluita

 • Työsuhdeasioissa neuvominen
 • Lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien laatiminen
 • Puhelinpalvelu
 • Uuden työnantajan avustaminen
 • Palkkayhteyshenkilön työt: kerää ja toimittaa palkka-aineiston laskentaan

Lue myös Tonavan kirjanpitopalveluista täältä.

ota yhteyttä