Pienen yrityksen tilintarkastus – milloin se kannattaa tehdä?

Kategoria:

Yleinen

Tilintarkastuskertomuksella – tai sen puuttumisella – voi olla ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle. Siksi pienen yrityksen kannattaa harkita tilintarkastuksen tekemistä, vaikkei se olisikaan pakollista.

Laki velvoittaa tietyn kokoluokan yrityksiä tekemään tilintarkastuksen. Tilintarkastuksesta on kuitenkin hyötyä myös pienelle yritykselle, sillä tilintarkastuskertomuksella voidaan vakuuttaa esimerkiksi rahoittajat tai tavarantoimittajat toiminnan luotettavuudesta. On myös tilanteita, joissa pienenkin yrityksen on pakko tehdä tilintarkastus.

Vinkit pienen yrityksen tilintarkastukseen antaa kumppaniyrityksemme BDO:n tilintarkastaja Pasi Tuuva.

Milloin pienen yrityksen on pakko tehdä tilintarkastus?

Tilintarkastuslaki velvoittaa yritystä teettämään tilintarkastuksen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä tilintarkastusta, mutta se on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos lain määrittelemät rajat ylittyvät.

Tilintarkastusta ei ole pakko tehdä, jos päättyneeltä ja sitä edeltävältä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  2. liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai
  3. yrityksen palveluksessa on yli 3 henkilöä

Yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä saattaa kuitenkin olla määräyksiä tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan valinnasta. Näitä määräyksiä on noudatettava ja tilintarkastus tehtävä, vaikka edellä mainitut rajat eivät ylittyisikään.

Lisäksi tilintarkastus on tehtävä yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta tai jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Mitä tilintarkastus pitää sisällään?

Tilintarkastajan valitsee yrityksen ylin päättävä elin, esimerkiksi osakeyhtiössä omistajia edustava yhtiökokous. Tilintarkastajaksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja HT tai KHT.

Tilintarkastajan valintaan liittyvistä seikoista kannattaa aina kysyä omalta kirjanpitäjältä, sillä hän on yrittäjän lähin tietolähde ja osaa antaa asiantuntevia ja oikea-aikaisia neuvoja tilintarkastajan valintaan liittyen.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen sekä mahdollisen toimintakertomuksen tarkastuksen. Toimintakertomus on usein pienissä yhtiöissä vapaaehtoinen. Kirjanpitolaissa on määritetty selkeät kokorajat toimintakertomuksen laatimiselle. Oma kirjanpitäjäsi ohjaa sinua tässäkin asiassa ja voit keskittyä täysin omaan liiketoimintaasi.

Milloin pienyrityksen kannattaa tehdä tilintarkastus vapaaehtoisesti?

Vaikka yrityksesi ei olisi tilintarkastuslain perusteella pakko tehdä tilintarkastusta, sen voi tehdä myös vapaaehtoisesti. Liiketoiminnassa on usein tilanteita, jolloin tilintarkastuskertomuksella tai etenkin sen puuttumisella voi olla ratkaiseva merkitys liiketoiminnan jatkon kannalta. Siksi tilintarkastuksen tilaamista kannattaakin miettiä laajemmin, ohi velvoittavuuden.

Usein yritysten rahoittajat vaativat tilintarkastuksen suorittamista tai muuta kolmannen osapuolen varmistusta rahoituksen hakijan taloudellisen tilan toteamiseksi. Tilintarkastuksen avulla yrittäjä voi viestiä oman yrityksensä taloudellisesta asemasta sidosryhmilleen tilintarkastuskertomuksen kautta.

Tilintarkastettu tilinpäätös luo luottamusta yrityksen raportoimiin lukuihin ja heijastaa näin yrityksen tilinpäätöspäivän taloudellista tilannetta ja osin myös tulevaisuutta. Näitä tietoja tarvitsevat myös mahdollisten rahoittajien lisäksi yrityksen tavaran- ja palveluntoimittajat, jotka jatkuvasti arvioivat liikekumppaneitaan alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Tilintarkastaja voi myös toimia pienen yrityksen neuvonantajana kirjanpitäjän ohella. Tilintarkastaja voi sparrata yrittäjää tai sen toimivaa johtoa vaativissa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä asioissa. Samoin hän on usein yrittäjän lähin neuvonantaja erilaisessa yritysjärjestelyasioissa.

Tonava ja BDO tekevät yhteistyötä, jotta saisit yrittäjänä mahdollisimman suuren hyödyn sekä kirjanpitäjän että tilintarkastajan palveluista. Kun tilintarkastaja kommunikoi kirjanpitäjän kanssa aktiivisesti, nopeutuu myös tilintarkastuksen tekeminen. Jos haluat tietää lisää pienen yrityksen tilintarkastuksesta, minut saat kiinni joko oman kirjanpitäjäsi kautta tai olemalla suoraan minuun yhteydessä.

Pasi Tuuva
KHT, Partner
BDO
+358 40 515 7724
pasi.tuuva@bdo.fi