PK-yrityksen hiilijalanjäljen päästölaskenta

Kategoria:

Sähköinen taloushallinto I Yleinen

Vaatimukset ja tarpeet yrityksen taloushallinnolta muuttuvat jatkuvasti. Yhä useammin toivotaan, että taloushallinnon raportointi tarjoaisi dataa myös yrityksen päästöistä tai hiilijalanjäljestä. Monelta osin yrityksen hiilijalanjälkeen vaikuttavia muuttujia voidaankin johtaa yrityksen taloustietojen pohjalta. Tonava haluaa tarjota asiakkailleen nykyvaatimuksia vastaavia palveluita. Siksi tarjoammekin asiakkaillemme mahdollisuuden hiilijalanjäljen laskentaan yhteistyössä vastuullisuusasiantuntijayritys Reforest Finland Oy:n kanssa.

Tästä blogitekstistä voit lukea hiukan tarkemmin, miten hiilijalanjälki määritetään, miksi asia on tällä hetkellä ajankohtainen ja miksi se koskettaa enenevissä määrin myös PK-sektorin yrityksiä.

Mitä isot edellä sitä pienet perässä

Otetaan esimerkiksi pieni perheyritys. Yritys on toiminut vakaasti, mutta maltillisesti, kasvavalla tiimillä jo vuosia tehden muutamalle asiakkaalleen äärimmäistä eritysosaamista vaativaa prosessin osaa. Asiakkaina on muutama suuri Suomalainen osakeyhtiö tai konserni. Yritys on onnekkaassa asemassa, sillä yhteistyö toimii mallikkaasti, ja yrityksessä voidaan luottaa siihen, että töitä on jatkossakin ja yritys on sopivan pieni osa arvoketjua, jolloin kilpailutuksia on melko harvoin ja ostot menevät mutkitta läpi koko koneiston.

Maailma muuttuu ja uusia vaatimuksia tulee jatkuvasti. Toiset niistä vaativat toimenpiteitä, toiset eivät. Viime aikoina selkeä trendi on ollut, että järjestäen asiakkaat alkavat kysellä tietoja vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista. Toiset vähemmän pakottaen, toiset enemmän. Mitä suuri yritys tekee pienen, toimitusketjusta vain promillen kokoisen osan, päästöjen selvittämisellä?

Hiilijalanjälki on termi mihin törmää yhä enemmän. Monet pitävät sitä epämääräisenä ja monelle PK-sektorin yritykselle asia ei ole ollut millään tapaa relevantti. Emmehän me voi maailmaa pelastaa, vaikka firman pakut nyt vaihdettaisiinkin sähköautoiksi?

Maailma paranee tai ei, on tähän hiilijalanjälkiasiaan vastattava, ihan jo puhtaasti liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Jos halutaan pysyä mukana kilpailussa, tulee asiakkaiden kysymyksiin ja vaatimuksiin olla vastaus. Selkeä trendi on, että ennemmin tai myöhemmin jokaisen suuremman yrityksen tai julkisen kilpailutuksen vaatimuksista löytyy hiilijalanjälki. Toistaiseksi omien päästöjen tuntemisella voidaan saavuttaa vielä etua muihin kilpailijoihin nähden, mutta hyvin todennäköisesti jo lähitulevaisuudessa se on suurimmalle osalle pienempiäkin yrityksiä pakollinen ”paha” johon täytyy olla vastaus.

Mistä yrityksen hiilijalanjälki muodostuu

Otetaan seuraavaksi esimerkiksi pahvilaatikkoja valmistava yritys. Pahvilaatikkoja valmistavan yrityksen oman toiminnan päästöt voivat yksinkertaisimmillaan muodostua yrityksen autojen polttoaineista, yrityksen tai tuotantotilojen lämmityksen aiheuttamista päästöistä sekä prosessin vaatiman sähkön päästöistä. Jos yritys vaihtaa sähköautoon ja alkaa ostaa päästötöntä uusiutuvaa energiaa, onko pahvilaatikko jatkossa hiilineutraali?

Ei. Pahvilaatikko valmistetaan ostetuista raaka-aineista, kasataan erilaisilla kemikaaleilla, koristellaan toisilla kemikaaleilla, valmistuksesta syntyy jätettä, trukit ja rekat kuljettavat laatikoita, myyjät lentävät asiakkaiden luokse ja lopulta vielä pahvilaatikko pitäisi hävittääkin sen elinkaaren lopussa. Kaikista näistä (ja varmasti monista muista) prosessin vaiheista ja prosessin toimijoiden tekemisistä muodostuu pahvilaatikon kokonaishiilijalanjälki. Pahvilaatikkoyritys kuitenkin harvemmin valmistaa itse kemikaaleja tai paperia tai hoitaa itse logistiikkaa. Pahvilaatikkoyrityksen vaikutusmahdollisuudet hiilijalanjäljen pienentämiseen tulevatkin siis toimittajilta, alihankinnasta ja yhteistyökumppaneilta.

Tavoitteet ohjaavat tekemistä

Lähes kaikilta suurimmilta yrityksiltä sekä julkisen puolen organisaatiolta löytyy hiilineutraaliustavoite tai vähintäänkin päästövähennystavoite. Muutamia vuosia takaperin, yritykset keskittyivät omiin päästöihin jättäen lähestulkoon koko arvoketjun päästöt vähemmälle huomiolle. Arvoketjun päästöistä muodostuu kuitenkin useimmiten huomattavasti isompi kakku, kun yrityksen oman toiminnan päästöistä. Tietämyksen, läpinäkyvyyden ja vaatimusten lisääntyessä yritykset ovat alkaneet laajentaa päästötietojaan koskemaan koko arvoketjua. Tämä on se vaihe ja syy, miksi tarjouspyynnölle kysytään hiilijalanjälkeä juuri sinun yritykseltäsi.

Ja itseasiassa suuret yritykset ovat monesti julkisesti luvanneet jo vähentää sinun yrityksesi kohdalta päästöjä. Uusimpia vastuullisuusraportteja kun katselee, niin kaikki UPM:t, Teliat ja Koneet lupaavat tuleville vuosille suuria päästövähennyksiä nimenomaan omista alihankintaketjuistaan. Tämä ei tapahdu mitenkään muuten kuin ohjaamalla, joko kepillä tai porkkanalla, omia toimittajiaan kohti yrityksen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

PK-yrityksen hiilijalanjäljen määrittäminen

Paperilla PK-yrityksen päästöjen laskenta on melko suoraviivainen prosessi. Kerätään yhteen yrityksen päästölähteet ja muunnetaan kulutuslukemat ja data CO2-muotoon. Päästöjen raportointia ohjaa GHG-protokolla, joka antaa seikkaperäisen tiedon raportointivaatimuksista ja -muodosta.

Suurin osa yrityksistä ei halua itse lähteä tätä selvitystä tekemään. Usein kolmannen osapuolen tekemää laskentaa pidetään myöskin luotettavuuden takeena. Monilla yrityksillä on kuitenkin prosessista vaativampi sekä hintavampi kuva ja monet asiakkaamme ovatkin yllättyneet positiivisesti laskennan suoraviivaisuudesta. Me pyrimme tekemään laskentaa mahdollisimman vähän asiakasorganisaatiota kuormittaen, jolloin asiakkaamme aikaa jää enemmän itse ydintekemiseen.

Laskennan lopputuloksena saadaan selville yrityksen tai tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki, eli päästöjen määrä kokonaisuudessaan. Tuloksia voidaan hyödyntää suoraan näille sitä vaativille asiakasyrityksille, mutta suurin hyöty laskennasta on siinä, että yritys näkee itse mitä ja millä tavalla se voi omaa toimintaansa kehittää vähäpäästöisempään suuntaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä joko Pasi Rissaseen, 050 389 8713 tai suoraan Atte Borgenströmiin.

Ota yhteyttä:
Atte Borgenström
Toimitusjohtaja
Reforest Finland Oy
+358 40 450 7660
atte.borgenstrom@reforest.fi

REFOREST FINLAND OY
Reforest tarjoaa selkeät ratkaisut yrityksesi hiilijalanjäljen määrittämiseen ja hallintaan.