Tiedätkö miltä yrityksesi talous näyttää? Näin tulkitset tilinpäätöstä

Kategoria:

Sähköinen taloushallinto I Tilitoimisto

Tilinpäätös tarjoaa paljon tärkeää tietoa yrityksen taloudesta ja auttaa tekemään parempia päätöksiä tulevaan. Näillä vinkeillä opit tulkitsemaan tilinpäätöstäsi.

Olet yrittäjänä varmasti tehnyt tilinpäätöksen, joko itse tai kirjanpitäjäsi avulla. Mutta oletko varannut aikaa tilinpäätöksen numeroiden tutkimiselle tai suunnitelmien tekemiselle lukujen perusteella?

Tilinpäätöstä ei kannata ajatella vain välttämättömänä pahana, joka on pakko tehdä kirjapitolain takia tai potentiaalisia rahoittajia varten. Yrittäjälle itselleen tilinpäätös tarjoaa paljon tärkeää tietoa yrityksen tilanteesta ja auttaa tekemään parempia päätöksiä tulevaisuuden suhteen.

Tässä kirjoituksessa annamme viisi hyvää vinkkiä tilinpäätöksen tulkitsemiseen ja entistä parempaan päätöksentekoon numeroiden pohjalta.

1. Hanki kokonaiskuva

Tilinpäätös muodostuu kolmesta osasta: kannattavuudesta kertovasta tuloslaskelmasta, yrityksen omaisuudet ja velat summaavasta taseesta sekä liitetiedoista, jotka määräytyvät yrityksen koon mukaan.

Tilinpäätöksen luvuista johdetuilla tunnusluvuilla on pääteltävissä muun muassa yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Ensimmäisenä kannattaakin vilkaista tuloslaskelman kokonaiskuvaa: miten kulunut tilikausi on mennyt kannattavuuden näkökulmasta? Päästiinkö voitolle vai jäätiinkö tappiolle – ja ennen kaikkea miksi?

Yrityksen kokonaistilanteen näkeminen voi olla vaikeaa, kun olet yrityksen toiminnassa mukana joka päivä. Kannattaakin tarkastella tilinpäätöksen tietoja ulkopuolisen silmin: miltä tuloslaskelma ja tase vaikuttaisivat esimerkiksi yritykseesi tutustuvan potentiaalisen rahoittajan silmin? Millaisia johtopäätöksiä ulkopuolinen voisi tehdä lukujen perusteella? Kun ymmärrät kokonaiskuvan, on myös helpompi käydä erilaisia keskusteluja yrityksen kasvuun ja muutoksiin liittyen.

2. Vertaa tietoja edellisiin vuosiin

Eniten tilinpäätöksen tulkitsemisesta saa irti, kun lukuja verrataan edellisten vuosien tilinpäätöksiin.

Tuloslaskelman keskeisiä lukuja ovat liikevaihto (eli myynnin määrä) sekä liikevoitto (eli liikevaihdosta vähennettyjen kulujen ja poistojen jälkeen jäävä summa). Etenkin niitä kannattaa vertailla edellisvuosien lukuihin. Miltä päättynyt tilikausi näytti liikevaihdon näkökulmasta, ja millaiset asiat siihen vaikuttivat? Miten myyntikate, käyttökate ja liikevoitto ovat kehittyneet?

Vertaa tuloslaskelman tietoja myös tilikaudelle laatimaasi budjettiin. Siitä näet, toteutuiko liikevaihto ennustetusti vai ylittivätkö kulut tekemäsi suunnitelmat. Kaikki tämä auttaa ymmärtämään liiketoimintaa entistä paremmin ja tekemään parempia suunnitelmia seuraaville vuosille.

3. Tarkastele varallisuutta

Tuloslaskelman ymmärtäminen ja tulkitseminen on vielä melko suoraviivaista, mutta taseesta jyvälle pääseminen saattaa tuottaa haasteita. Taseessa on kaksi puolta: toiselle puolelle tulee varallisuus ja toiselle puolelle oma ja vieras pääoma. Taseen nimi juontuu siitä, että loppusummat ovat eri puolilla laskelmaa yhtä suuret.

Tase auttaa tarkastelemaan yrityksesi maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Vertaa pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja suhteessa pitkä- ja lyhytaikaisiin saamisiin. Jos velkojen ja saamisten suhde on epätasapainoinen, saattaa edessä pian olla maksuvalmiuskriisi.

Maksuvalmiuden arvioimiseen on erilaisia mittareita. Esimerkiksi kun lyhytaikaiset saamiset ja rahavarat vähennetään lyhytaikaisista veloista, saadaan tietää maksuvalmius lyhyellä aikavälillä. Tuloksen ollessa positiivinen tiedetään, että yritys pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteista.

Myös tasetta kannattaa vertailla edellisten tilikausien lukuihin. Etenkin oman ja vieraan pääoman suhteen muutoksia on hyvä tarkastella. Yritys on vakavarainen, kun oman pääoman määrä suhteutettuna taseen loppusummaan on korkea. Omaan pääomaan vaikuttaa negatiivisesti tappiollinen tulos, kun taas voitto kasvattaa omaa pääomaa. Osingonjako vähentää yrityksen omaa pääomaa, kun taas sijoittamalla varoja yrityksen vapaan pääoman rahastoon saadaan parannettua omaa pääomaa.

4. Suunnittele tulevaisuutta

Tilinpäätöksen tietoja ei kannata tarkastella vain taaksepäin vaan käyttää niitä hyödyksi tulevaisuuden suunnittelemisessa ja tärkeiden päätösten tekemisessä.

Tuloslaskelman tiedot ovat kullanarvoisia seuraavan tilikauden budjettia laatiessa tai sitä muokatessa: kun näet tarkkaan, mistä kulut koostuvat, osaat paremmin varautua menoihin ja tarvittaessa muuttaa kulurakennetta. Myynnin ja kulujen suhteen tarkastelu taas auttaa paremmin hahmottamaan, miten panostukset heijastuvat kaupantekoon ja millaisilla toimenpiteillä yrityksen taloutta voisi kehittää entistä paremmaksi.

Tulevaa miettiessä kannattaa panostaa sähköiseen taloushallintoon. Kun kirjanpito on ajantasainen, myös ennakkoverojen osuutta voidaan seurata tarkasti koko vuoden aikana. Silloin tilikauden päättymisen jälkeen ei ole suuria yllätyksiä tiedossa jäännösveron muodossa ja toisaalta ei myöskään makseta liian suuria veroja tilikauden aikana.

5. Pyydä apua ammattilaiselta

Jos tilinpäätöksen ja taseen lukujen tulkitseminen yksin tuottaa päänvaivaa, kannattaa aina kääntyä asiantuntijan puoleen. Kirjanpitäjän rooli ei ole vain kasata tilinpäätökseen tarvittavia tietoja kasaan vaan auttaa sinua ymmärtämään, millainen yrityksen taloudellinen tilanne on, miten toimintaa kannattaa kehittää sekä asiantuntijan avulla pystymään myös ottamaan huomioon mahdolliset riskitekijät.

Tonava on paljon muutakin kuin tilitoimisto. Haluamme olla vastuullinen taloushallinnon kumppani, joka auttaa sinua kaikissa yrityksen tärkeissä kasvuvaiheissa ja -tilanteissa. Tutustu palveluihimme täältä tai jätä yhteydenottopyyntö täältä. Voit myös olla suoraan yhteydessä Pasi Rissaseen, 050 389 8713.