YEL uudistuu – mikä muuttuu?

Kategoria:

Yleinen

Loppukesän ja syksyn aikana on keskusteltu kiivaasti yrittäjän eläkelain (YEL) uudistamisesta. Ja hyvä niin, sillä kyse on tärkeästä asiasta – yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvasta. Mutta mikä nyt esitetyssä ehdotuksessa oikeastaan muuttuu?

Jos hallituksen esitys YELin uudistamisesta menee läpi, moni asia pysyy ennallaan. Esimerkiksi YEL-työtulon määritelmään tai vakuuttamisvelvollisuuteen ei ole tulossa muutoksia.

Ehdotetut muutokset voisi oikeastaan tiivistää kahteen asiaan:

1) YEL-työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja täsmennetään
2) Eläkeyhtiön on jatkossa tarkistettava yrittäjän YEL-työtulo säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Esitysehdotuksessa YEL-työtulon määrittämisen lähtökohdaksi otettu eri toimialojen mediaanipalkat. Työtulon määrittely ei kuitenkaan perustu ainoastaan mediaanipalkkaan, vaan yrittäjien yksilöllinen tilanne pitää jatkossakin ottaa huomioon.

Veritas huomioi työtulon määrittelyssä esimerkiksi yritystoiminnan osa-aikaisuuden ja kausiluonteisuuden, arvioidun liikevaihdon, yrityksen toimialan, maantieteellisen sijainnin, yritystoiminnan koko ja laskutustiedot sekä yrittäjän kokemuksen alalta. Yrittäjältä saadut tiedot ovat arvioinnissa tärkeitä.

Esityksen tavoitteena on tehdä työntulon määrittelystä nykyistä yhdenmukaisempaa eri eläkeyhtiöissä.

Yrittäjän arvoista turvaa

Suurin esitykseen liitetty huoli on liittynyt pienyrittäjien toimeentuloon. Moni on pelännyt sitä, että työtulo määritellään mediaanipalkan mukaan, eikä yrittäjällä enää ole mahdollisuutta jatkaa yritystoimintaansa.

Lakiuudistus ei muuta tilannetta pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavilla tai osa-aikaisilla yrittäjillä. Heillä työtulo voi olla alhaisella tasolla. Esimerkiksi sivutoimisilla yrittäjillä eläke- ja sosiaaliturva muodostuu usein päätoimen kautta.

Lakimuutoksella halutaan kuitenkin puuttua niihin työtuloihin, jotka eivät vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. YEL-työtulo voi muuttua niillä yrittäjillä, jotka työskentelevät päätoimisesti ja joiden liiketoiminta on laajaa, mutta joiden YEL-työtulo on jäänyt pitkäksi aikaa turhan matalalle tasolle.

Yrittäjän elintaso saattaa olla korkeakin ja jos jotain sattuu, minimi-YELin perusteella myönnettävät etuudet (esimerkiksi sairauspäiväraha) eivät riitä turvaamaan toimeentuloa. YEL-työtulon mukaan määräytyy myös työkyvyttömyyseläke, joka turvaa koko loppuelämän toimeentulon riippumatta siitä, minkä ikäisenä yrittäjä tulee työkyvyttömäksi. Jos yrittäjä menehtyy, perhe-eläke turvaa lesken ja lasten taloudellista toimeentuloa.

Todellista työpanosta vastaava YEL-työtulo tarkoittaa sitä, että yrittäjällä on läpi elämän sosiaali- ja eläketurva oikealla tasolla. Tällöin mahdolliset elämän ylä- tai alamäet eivät romahduta yrittäjän taloutta täysin. Tämä on tärkeä asia, mutta on tällä hetkellä jäänyt keskustelussa liian vähälle huomiolle.

Jäikö joku asia mietityttämään?

Käy lukemassa YEL-uudistusehdotuksesta lisää myös blogistamme ja tsekkaa rehelliset vastaukset suoriin kysymyksiin.

Veritaksessa kaikki asiakkaat saavat oman vakuutusihmisen, joka auttaa ja neuvoo YEL-asioissa. Omalle ihmiselle saa suorat yhteystiedot ja häneen voi ottaa yhteyttä itselle sopivalla hetkellä ja sopivan kanavan kautta.

Marraskuisin terveisin
Assi Nyberg
YEL-asiantuntija
Veritas Eläkevakuutus