Liiketoimintasiirrot, osakevaihdot ja holdingyhtiö-rakennejärjestelyt

Strateginen yritysjärjestely

Strateginen yritysjärjestely: Asiantuntevaa neuvontaa järjestelyiden toteuttamisessa

Yritystoiminnan strukturointi eli rakenteen suunnittelu siten että se palvelee parhaiten omistajia ja itse liiketoimintaa on erittäin tärkeä näkökulma ja johon pitää usein palata matkan varrella. Myös verotuksen näkövinkkelistä on tärkeää strukturoida liiketoiminnat parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli yritystoiminnan rakennetta pitää muuttaa matkan varrella, yleensä se pyritään tekemään veroneutraalina järjestelynä.

Liiketoimintasiirrot, osakevaihdot ja holdingyhtiö-rakennejärjestelyt ovat kaikki esimerkkejä yritysjärjestelyistä, joilla voidaan saavuttaa erilaisia tavoitteita, kuten verosuunnittelua, sukupolvenvaihdosta tai yrityksen kasvua. Advisory-palvelut tarjoavat asiantuntevaa neuvontaa ja palvelua järjestelyiden toteuttamisessa.

Liiketoimintasiirrossa yritys myy tai ostaa toisen yrityksen liiketoiminnan tai sen osan. Liiketoimintasiirto voi olla hyvä vaihtoehto, jos halutaan keskittyä ydinliiketoimintaan, luopua kannattamattomasta tai vähemmän kiinnostavasta liiketoiminnasta tai hankkia uutta osaamista tai markkina-aluetta.

Osakevaihdossa yritys vaihtaa omistamansa toisen yrityksen osakkeet uusiin osakkeisiin, jotka se saa vastineeksi. Osakevaihto voi olla hyvä vaihtoehto, jos halutaan yhdistää kaksi yritystä, jakaa yhtiö osiin tai muuttaa yhtiömuotoa.

Holdingyhtiö-rakennejärjestelyssä yritys perustaa uuden emoyhtiön, joka omistaa sen ja mahdollisesti muita tytäryhtiöitä. Holdingyhtiö-rakennejärjestely voi olla hyvä vaihtoehto, jos halutaan eriyttää eri liiketoimintoja, suojata omaisuutta tai helpottaa sukupolvenvaihdosta. Holdingyhtiö-rakennejärjestelyssä kuten myös muissa järjestelyissä on huomioitava verotus, yhtiöoikeus, rahoitus ja hallinto.

Usein myös henkilöstön sitouttamisessa tulee vastaan yrityksen liiketoiminan uudelleen järjestely, siten että avainhenkilöt pääsevät mukaan osakkaiksi kohtuullisin ehdoin.

Yritysjärjestelyt ovat aina monimutkaisia ja kauaskantoisia järjestelyjä, joissa kannattaa aina kuunnella kokenutta asiantuntijaa turhien veroseuraamusten välttämiseksi.

Ota yhteyttä

advisory sivun lomake