Sulautumiset ja jakautumiset

Sulautumiset ja jakautumiset: Yritysjärjestelyiden tehokas suunnittelu ja toteutus

Yrityksen sulautuminen ja jakautuminen ovat yritysjärjestelyjä, joilla voidaan muuttaa yrityksen rakennetta, toimintaa tai omistusta. Sulautumisessa kaksi tai useampi yritystä yhdistyy yhdeksi uudeksi yritykseksi. Jakautumisessa taas yksi yritys jakautuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi yritykseksi. Molemmat järjestelyt vaativat huolellista suunnittelua, neuvottelua ja toteutusta, jotta niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja vältetään mahdolliset sudenkuopat.

Sulautumisia ja jakautumisia mietitään aina vaihtoehtoiseina ratkaisuina liiketoiminta- tai osakekauppoille. Tavoitteena on tyypillisesti löytää verotehokkain ratkaisu.

Advisory-palvelut auttavat näiden järjestelyjen sopimuksiin, verotukseen ja kirjanpitoon liittyen.

  • Autamme optimoimaan järjestelyn verovaikutukset sekä yritykselle että sen osakkaille. Verotus riippuu muun muassa siitä, millainen järjestely on kyseessä, millaisia varoja ja velkoja siirretään ja millaisia osinkoja maksetaan.
  • Autamme laatimaan järjestelyn edellyttämät kirjanpitokirjaukset ja tilinpäätökset sekä huolehtimaan niiden oikeellisuudesta ja täsmällisyydestä. Kirjanpito on tärkeää, jotta voidaan osoittaa järjestelyn toteutuneen lainmukaisesti ja asianmukaisesti.
  • Autamme laatimaan ja tarkastamaan järjestelyn edellyttämät sopimukset, kuten sulautumis- tai jakautumissopimuksen, osakassopimuksen ja kauppakirjan. Sopimukset ovat tärkeitä, jotta voidaan sopia järjestelyn ehdoista ja vastuista sekä varmistaa niiden noudattaminen.

Näitä järjestelyjä ei kannata koskaan lähteä tekemään ilman asiantuntijan apua.

Ota yhteyttä

advisory sivun lomake