Yrityksen perustamiset, yhtiömuodon muutokset ja lopettamiset

Asiantuntijapalvelut

Yrityksen eri elinkaareen liittyvät hetket kuten perustamiset, yhtiömuodon muutokset ja lopettamiset

Yrityksen elinkaari on täynnä erilaisia vaiheita, jotka vaikuttavat sen toimintaan, talouteen ja verotukseen. Yksi näistä vaiheista on yrityksen perustaminen, joka on usein yrittäjän unelman toteutuminen. Perustamisvaiheessa on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto, joka vastaa yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Yhtiömuoto vaikuttaa muun muassa siihen, miten yritys rahoitetaan, miten sen hallinto järjestetään ja miten sen voitot jaetaan.

Yrityksen toiminnan aikana voi tulla tilanteita, joissa yhtiömuodon muutos on tarpeen tai järkevää. Esimerkiksi yrityksen kasvaessa tai laajentaessa toimintaansa voi olla hyödyllistä vaihtaa yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi tai kommandiittiyhtiöstä avoimeksi yhtiöksi. Yhtiömuodon muutos voi myös olla seurausta yrityskaupasta, fuusiosta tai jakautumisesta. Yhtiömuodon muutoksessa on huomioitava monia juridisia, taloudellisia ja verotuksellisia seikkoja, jotka voivat vaatia asiantuntijoiden apua.

Yrityksen lopettaminen on viimeinen vaihe yrityksen elinkaarella. Lopettamisen syitä voivat olla esimerkiksi yrittäjän eläköityminen, yritystoiminnan kannattamattomuus tai kilpailutilanteen muutos. Lopettamisvaihtoehtoja ovat muun muassa yrityksen myyminen, purkaminen tai konkurssiin asettaminen. Lopettamisprosessi riippuu yrityksen yhtiömuodosta ja tilanteesta. Lopettamiseen liittyy usein velkojen maksamista, omaisuuden realisointia, kirjanpidon päättämistä ja veroilmoitusten tekemistä.

Yrityksen perustaminen, yhtiömuodon muutos ja lopettaminen ovat merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat yrittäjän ja yrityksen tulevaisuuteen. Siksi niitä ei kannata tehdä kevyin perustein, vaan harkiten ja suunnitellen. Tällöin on hyvä hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja asiantuntijapalveluita, jotka auttavat tekemään oikeat valinnat.

Ota yhteyttä

advisory sivun lomake