Hube Helsinki valitsi Tonavan: Tällaista palvelua pk-yritys tarvitsee tilitoimistolta

Kategoria:

Tilitoimisto I Yleinen

Asiakkaan ja tilitoimiston välisen luottamuksen pitää olla horjumaton. Tilitoimisto on yrityksen tärkein kumppani.

Luottamuksen menettää helposti ja sen palauttaminen vaatii paljon työtä. Jatkuva epäluottamus johtaa puolestaan vääjäämättä asiakassuhteen päättymiseen.

Näin kävi viestintätoimisto Hube Helsingin ja aiemman tilitoimiston väliselle yhteistyölle. Hube Helsinki siirtyi tilitoimisto Tonavan asiakkaaksi uuden tilikauden alkajaisiksi huhtikuun alussa.

– Meidän näkökulmastamme on erittäin tärkeää, että saamme tilitoimistolta nimetyn kirjanpitäjän, palkanlaskijan ja tarvittaessa neuvoja yrityksen taloudenhallintaan sekä suunnitteluun. Lisäksi kirjanpito täytyy hoitua moitteettomasti. Samalla arvostamme, jos tilitoimistossa ymmärretään meidän toimialaamme. Loppujen lopuksi tässä ei ole mistään isoista asioista kysymys, sanoo Hube Helsingin toimitusjohtaja Petri Läntinen.

Hänen mukaansa tilitoimisto on pk-yrityksen tärkein kumppani. Yrittäjät ovat harvoin taloushallinnon ammattilaisia, joten hyvän ja heikosti suoriutuvan tilitoimiston välinen ero on yrityksen kannalta dramaattinen. Jokaisessa yrityksessä päätöksiä pitää tehdä kuitenkin numeroiden pohjalta. Ja lopullinen vastuu on aina yrityksen johdolla.

– Tuskin yksikään kirjanpitäjä on tahallaan huolimaton. Kyse voi olla siitä, että hän on ylityöllistetty tai yrityksen kirjanpito on siirretty vauhdilla hänen tehtäväkseen toisen kirjanpitäjän vaihtaessa työpaikkaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on joissakin tilitoimistoissa iso ongelma, Läntinen pohtii.

Hube Helsinki päätyi Tonavan asiakkaaksi suosittelun kautta. Viidakkorummun merkitystä ei pidä aliarvioida. Yrittäjät puhuvat paljon keskenään eri palveluntarjoajien hyvistä ja huonoista puolista.

Luottamuksen rakentaminen alkoi heti ensimmäisestä palaverista, jossa olivat paikalla paitsi Tonavan yrittäjä Pasi Rissanen myös nimetyt yhteyshenkilöt.

– Kerroimme palaverissa tarpeistamme ja tonavalaiset alkoivat tarjota ratkaisuja. Samalla meille tuli tunne, että olemme heille oikeasti tärkeä asiakas. Sen jälkeen oli helppo tehdä päätös. Yhteistyö on vielä alussa, mutta meille nimetty kirjanpitäjä tekee hyvää työtä ja muutenkin kaikki on sujunut sovitusti, Läntinen kertoo.

Tili- ja viestintätoimisto auttamaan muita pk-yrityksiä?

Tilitoimistoala on ollut jo vuosia murroksessa. Perinteinen kirjanpito on pitkälti automatisoitu ja alalla on korostettu tilitoimistojen roolimuutosta, jossa numeroiden murskaajista tulisi taloushallinnon lisäarvopalvelujen tarjoajia. Yksi vaihtoehto on tuottaa pk-yrityksille esimerkiksi ulkoistettua talousjohdon palvelua.

Muutos vaatii paljon tilitoimistolta ja niiden henkilökunnalta. Yksi keskeisimmistä onnistumisen edellytyksistä muutostilanteissa on sisäinen ja ulkoinen viestintä. Miten tilitoimisto onnistuu kouluttamaan ja sitouttamaan henkilökunnan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin? Ja kuinka muutostarpeesta viestitään ulkoisesti, kun yritysasiakkaat ovat vuosia tottuneet maksamaan tilitoimistoille pelkästä kirjanpidosta?

– Jokaisen tilitoimiston pitäisi tehdä viestintäsuunnitelma, jossa mietitään säännölliset viestintätoimenpiteet. Aktiiviset viestijät pärjäävät parhaiten lähitulevaisuudessa. Samalla annettuun asiakaslupaukseen pitää pystyä vastaamaan. Yksi tärkeä kehitystoimenpide liittyy ESG-raportointiin. Isot yritykset alkavat vaatia myös pienemmiltä vastuullisuusraportointia. Näkisin, että tilitoimistot ja viestintäalan yritykset voisivat tässä asiassa tehdä yhteistyötä. Se palvelisi kaikkia pk-yrityksiä, Läntinen sanoo.


Kaipaatko sinäkin luotettavaa kumppania taloushallintoon? Tonava on täällä auttamassa. Tutustu, miten voimme tukea yrityksesi menestystä ja varmista, että taloutesi on hyvissä käsissä. Ota yhteyttä ja rakennetaan yhdessä vahva pohja liiketoiminnallesi!