Kasvuyhtiö Biketti tuo pyöräparkit kaupunkikuvaan

Kategoria:

Tilitoimisto I Yleinen

Biketti perustettiin vuoden 2021 lopussa ratkaisemaan pyöräilyn voimakkaan kasvun mukanaan tuomia pysäköintihaasteita. Idea lähti konkreettisesta kohteesta johon arkkitehti Janne Helin ideoi tämän kiertävän ylösnousevan (cykloonimaisen) rakenteen ja toimintamallin.

Yhtiön nimi olikin ensin Cyklon Nordic, nimi muutettiin Biketti Oy:ksi joulukuussa 2023.
Miksi nimen muutos toteutettiin juuri nyt?

”Koska tuotteiden ja palveluiden määrän voimakkaasti kasvaessa vanha nimi kulminoitui liiaksi yhteen tuotteeseen, myös kansainvälistymisen mukanaan tuomat tarpeet loivat vaatimuksen nimen yksinkertaistamiselle”, kertoo Biketin COO Henrik Lemmetyinen.

Biketti: Turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu kaupunkipyöräilyn tarpeisiin

Kaupungit haluavat lisätä kestävien kulkumuotojen käyttöä ja edellyttävät kaavamääräyksissä
laadukkaampaa polkupyöräpysäköinnin järjestämistä.
Rakennuttajia ja kiinteistönomistajia askarruttavat pyörien pysäköinnin vaatima tilatarve ja kaupunkikuvallisesti tarpeeksi laadukkaiden ratkaisujen löytäminen. Toisaalta pyöräilijät enenemässä määrin edellyttävät pyöräpysäköinniltä helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta. Näitä haasteita me olemme jo nyt ratkaisseet.

Sähköpyöräily on parantanut pyörän käytettävyyttä kodin ja työpaikan välisenä kulkuvälineenä.
Samalla polkupyörään käytettävä rahamäärä on kasvanut huomattavasti, mikä puolestaan on nostanut pyöräpysäköintiratkaisujen turvallisuuden vaatimustasoa.
Arvokkaat pyörät halutaan säilyttää laadukkaissa ja juuri polkupyöräpysäköintiä varten suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa.

Biketti on olemassa, jotta pyöräpysäköinnin tarjoaminen olisi niin rakennuttajille kuin kiinteistönomistajille vaivatonta, unohtamatta tila- että kustannustehokkuutta.

Käyttäjilleen sen tulisi puolestaan olla helppoa, mukavaa ja turvallista.
Tekemällä pyöräpysäköinnistä helppoa ja turvallista edistämme omalta osaltamme hiilivapaata liikennettä
ja näin olemme osaltamme vahvasti mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Mitä haasteita teidän on pitänyt matkan varrella ratkaista, Biketin COO Henrik Lemmetyinen?

Rakennuslupaprosessin hitaus, erityisesti alkuvaiheessa, oli yksi suurimmista haasteistamme. Vaikka kysyntä oli suurta ja konsepti herätti kiinnostusta, rakennusluvan saaminen vei aikaa.
Tästä syystä toimme uusia tuotteita markkinoille nyt joulukuussa 2023, jotka ovat rakennusluvan näkökulmasta helpommin lähestyttäviä.

Missä kohtaa tiesit, että idea kantaa ja tulee lentämään?

Huomasimme tuotekartoituksen jälkeen syksyllä 2021 että vastaavan mittakaavan tuotetta ei markkinoilta löytynyt ja jo syksyllä tehtyjen ensimmäisten asiakashaastattelujen jälkeen, tiesimme olevamme oikeilla jäljillä. Kaikki vahvistui vuoden 2022 alussa, kun esittelimme konseptiamme ensimmäisille yhteistyökumppani-kandidaateille. Usko tuotteeseen ja konseptiimme syntyi kovan luokan ammattilaisten keskuudessa heti.

Innovatiiviset ja kestävät pyöräparkkiratkaisut Biketiltä

Biketin visiona on olla johtava innovatiivisten, kestävien ja turvallisten pienliikkumisvälineiden säilytysratkaisujen toimittaja. Yhtiö haluaa tarjota innovatiivisia, kierrätettäviä, turvallisia ja käyttäjäystävällisiä pyöräparkkiratkaisuja kustannus- ja tilatehokkaasti sekä löytää uusia fiksuja tapoja toteuttaa kestävää kaupunkikehitystä.

Yhtiö pyrkii kestävään kehityksen tukemiseen ottamalla kaikki mahdolliset ympäristöystävälliset materiaalit ja toimintamallit käyttöön, ei tulevaisuudessa vaan nyt heti.

Biketti aikoo kansainvälistyä tulevaisuudessa. Koko tuote- ja palvelukonsepti on suunniteltu kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen, heti alusta asti. Myös yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet tukemaan kansainvälisen kasvun suuntaamme monin erilaisin keinoin.

Sijoittaja ja kasvuyhtiöiden neuvonantaja Kalle Salminen, mikä Biketissä viehätti, jotta lähdit mukaan?

Biketti on skaalautuva ja innovatiinen ratkaisu, jolle on valtava kysyntä maailmalla. Suomalaisella osaamisella voidaan ratkaista tuotekonseptin käytännön haasteita, mitä tällainen ratkaisu vaatii. Osaamme tuoda kestävät ja kierrätettävät puupohjaiset materiaalit ja toimivan teknologian esimerkiksi pyöräparkkien valvontaan.

Suosittelit Biketille taloushallinnon kumppaniksi nimenomaan Tonavaa, miksi?

Tonavasta kasvuyhtiö saa kirjanpitopalveluiden lisäksi mm. veroneuvontaa ja CFO-palveluita eli koko paketin. Kasvuyhtiön tilanteet muuttuvat nopeasti ja silloin tarvitaan monenlaista apua. Sijoittajana näen konkreettisesti hyvän taloudenhoidon merkityksen ja minulle on tärkeää, että taustalla on luotettava kumppani auttamassa ja rakentamassa kestävää pohjaa tulevalle kasvulle. Kasvuyhtiön pitää rakentaa prosessit ja raportointi kuntoon heti alussa.

Miten Tonava on auttanut kasvuyhtiön arjessa, Henrik Lemmetyinen?

Tonava on päässyt todella nopeasti sisään mistä liiketoiminnassamme on kysymys ja mitä haasteita meidän pitää ratkoa, usein ”melko” nopeallakin = siis eilen 😊 sykkeellä. Tähän olemme saaneet ensiluokkaista apua ja opastusta – harvinaista. Kiitos Tonava ja Kirsi.


Kaipaatko sinäkin luotettavaa kumppania taloushallintoon? Tonava on täällä auttamassa. Tutustu, miten voimme tukea yrityksesi menestystä ja varmista, että taloutesi on hyvissä käsissä. Ota yhteyttä ja rakennetaan yhdessä vahva pohja liiketoiminnallesi!