Näin johdat yritystäsi tiedolla

Kategoria:

Netvisor I Yleinen

Tärkeiden lukujen seuraaminen ja tietoon pohjautuvien päätösten tekeminen on helpompaa, kun data löytyy yhdestä paikasta. Näin tuot Netvisorin tiedot ja muut yrityksen tärkeät luvut yhteen Finadeckin avulla.

Tiedolla johtaminen eli datan hyödyntäminen päätöksenteossa on yksi liike-elämän tärkeimpiä trendejä. Internet on pullollaan tiedolla johtamisen teoriaa koskevia blogeja, mutta käytännön ratkaisuja on tarjolla niukasti.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi käytännönläheisesti, millaisia tunnuslukuja pk-yritykset voivat laskea ja raportoida, millaisia haasteita yrityksillä on tiedon keräämisessä ja miten tieto kannattaa tuoda yhteen. Vinkit antaa kumppanimme Finadeckin perustaja Saku Pöllänen.

Tiedolla johtaminen on haaste pk-yritysten arjessa

Yrityksen liiketoimintaa voi johtaa ja ohjata fiilispohjan lisäksi tiedolla, joka koostuu yrityksen taloudelle ja operatiiviselle liiketoiminnalle oleellisista tunnusluvuista.

Tunnusluvut on tapana jakaa ulkoisiin (taloutta koskevat luvut, jotka yritys saa/laskee kirjanpidon datasta) ja sisäisiin tunnuslukuihin (operatiiviselle liiketoiminnalle oleelliset luvut, kuten uusien asiakkaiden lukumäärä tai ajetut konetunnit).

Lähes kaikkien yritysten haaste on, että lukuja tuotetaan ja tarkastellaan monessa paikassa. Useimmissa pk-yrityksissä sisäisen laskennan tunnusluvut muodostetaan edelleen Excelissä, koska järeiden toiminnanohjaus- tai BI-järjestelmien käyttöönotto on liian työlästä ja kallista.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joku yrityksen ydinhenkilöistä käyttää aikaa yhdistelemällä dataa eli kopioimalla tietoja taloushallinnon ohjelmistosta Exceliin. Siellä sitten lasketaan operatiivisen liiketoiminnan ohjaamisessa hyödynnettäviä sisäisen laskennan tunnuslukuja, kuten:

 • Liikevaihto/tehty työtunti
 • Käyttökate/tehty työtunti
 • Vuokratulot/m²
 • Energiakustannukset/m²
 • Kustannukset/ajettu kilometri
 • Asiakashankintaan liittyvät kustannukset/uudet asiakkaat (CAC, Customer Acquisition Cost)
 • Keskimääräinen tulo/asiakas (ARPA, Average Revenue Per Account)
 • Asiakkaan elinkaariarvo (LTV/CLTV/CLV, Customer Lifetime Value)

Finadeckin avulla tunnuslukujen seuranta ja raportointi helpottuu

Jotta yrityksesi operatiivisen liiketoiminnan ja keskeisimpien talouden tunnuslukujen seuranta ja raportointi olisi helppoa sekä budjettien ja ennusteiden tekeminen sujuvampaa, olemme Finadeckilla rakentaneet helppokäyttöiset Raportointi- ja Talousjohtamisen ohjelmistot.

Niiden avulla voit:

 • yhdistää yrityksen taloutta sekä operatiivista liiketoimintaa koskevan datan kustannustehokkaasti ja ketterästi
 • rakentaa, visualisoida ja automatisoida haluamasi raportit halutuille henkilöille
 • laatia budjetit, ennusteet ja skenaariot haluamillesi kustannuspaikoille helpommin kuin koskaan aiemmin

Haluatko kokeilla, millaista hyötyä Finadeckista olisi yrityksellesi? Näin se onnistuu:

 1. Tilaa Finadeckin 30 päivän maksuton testijakso Tonavalta tai Finadeckin kotisivulta. Finadeckin Raportointi- tai Talousjohtamisen ohjelmiston yhdistäminen Netvisoriin kestää vain muutaman minuutin.
 2. Siirrä sisäisessä laskennassa hyödynnettävät luvut, kuten työtunnit tai asiakkaiden määrä Excelistä Google Sheetsiin (Lisätietoja Google Sheetsistä).
 3. Yhdistä Finadeck haluamiisi Google Sheetseihin.
 4. Rakenna yrityksen keskeisimmät operatiivista liiketoimintaa sekä taloutta koskevat tunnusluvut Finadeckissa.
 5. Visualisoi raportit haluamallasi tavalla.
 6. Automatisoi raporttien lähetys halutuille henkilöille tai sidosryhmille.

Tarkemmat ohjeet käyttöönottoon saat, kun olet aktivoinut Finadeckin käyttöön. Tonava ja Finadeck tukevat sinua palvelun käyttöönotossa.

Saku Pöllänen
Finadeckin perustaja ja toimitusjohtaja