Avioliitto päättyi – miten käy yrityksen?

Kategoria:

Lakipalvelut I Yleinen

Avioero voi vaikuttaa myös yrityksen omistussuhteisiin ja varallisuuteen. Näin otat avioeron huomioon avioehdossa ja osakassopimuksessa.

Avioliiton päättyminen on suuri käännekohta elämässä. Yrittäjällä avioero voi vaikuttaa myös yrityksen omistajuuteen ja yrityksen varallisuuteen. Siksi asiaa kannattaa pohtia jo avioliittoa solmiessa ja yritystä perustaessa.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi erilaisia seuraamuksia yritykselle ja sen varallisuudelle avioliiton päättyessä. Asiantuntijana jutussa toimii Tonavan lakimies Petteri Viljakainen.

Avio-oikeus koskee myös yritystä ja sen varallisuutta, ellei toisin ole sovittu

Jos toisin ei ole sovittu, avioliiton päättyessä kummankin puolison omaisuus on avio-oikeuden alaista.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että puolisoiden omaisuudet lasketaan yhteen ja summa jaetaan kahdella. Tätä summaa verrataan puolisoilla olevan omaisuuden arvoon ja se, kumman omaisuuden arvo on suurempi, joutuu luovuttamaan omasta omaisuudestaan toiselle sen verran, että molemmilla on omaisuutta yhtä paljon. Tätä laskutoimitusta ja omaisuuden selvittämistä sanotaan ositukseksi ja luovutettavaa omaisuutta tasingoksi.

Otetaan esimerkiksi tapaus, jossa puoliso A:lla on omaisuutta 150 000 ja puoliso B:llä 50 000. Yhteensä omaisuutta on siis 200 000. Kun tämä jaetaan kahdella, saadaan 100 000. A joutuu siis antamaan B:lle 50 000, jotta kummallakin on 100 000.

Myös yritys ja sen varallisuus kuuluu ositettavan omaisuuden piiriin, jos muuta ei ole sovittu. Usein yrityksen omaisuus on kiinni esimerkiksi kiinteistöissä tai kalustossa, joten ositus saattaa merkitä jopa yrityksen omaisuuden tai koko yrityksen myymistä.

Avioehdossa voidaan rajata yritys ja sen varallisuus avio-oikeuden ulkopuolelle

Lailla säädellystä avio-oikeudesta voidaan määrätä toisin avioehtosopimuksella. Sen avulla voidaan rajata omaisuutta avio-oikeuden ulkopuolelle monin eri tavoin.

Yritys ja sen varallisuus voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. On myös mahdollista sopia esimerkiksi siitä, että avio-oikeus on, jos avioliitto päättyy toisen kuolemaan mutta ei silloin, jos avioliitto päätyy eroon.

Avioehtosopimusta laadittaessa pitää ottaa huomioon esimerkiksi yrityksen yhtiömuoto sekä koskeeko rajaus omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta ja omaisuuden tuottoa.

Omaisuuden sijaan tullut omaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että avioehtosopimuksen tekemisen aikaan toinen puoliso omisti vapaa-ajan asunnon, mutta se myytiin avioliiton aikana ja sen tilalle hankittiin matkailuauto. Tällä on merkitystä silloin, jos avioehtosopimuksessa on sovittu, että vapaa-ajan asunto ei kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Jos sopimuksessa ei ole mainintaa sijaan tulleesta omaisuudesta, niin sijaan tullut omaisuus, tässä tapauksessa matkailuauto, on avio-oikeuden alaista.

Omaisuuden tuotto taas tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa toinen aviopuoliso omistaa metsää, josta saa tuottoa myymällä puita. Näin saatu tuotto on lähtökohtaisesti avio-oikeuden alaista, ellei avioehtosopimuksessa ole nimenomaisesti sovittu, että jostakin omaisuudesta tai kaikesta omaisuudesta saatu tuotto ei kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Avioehtosopimuksen voi tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana mutta ei sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut vireille. Jotta avioehto olisi pätevä, tulee se rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon. Rekisteröintihakemus voidaan toimittaa jo ennen vihkimistä, mutta se rekisteröidään vasta, kun tieto puolisoiden vihkimisestä välittyy virastolle.

Myös osakassopimus voi rajata aviopuolison ulkopuolelle

Jos yrityksellä on useampi omistaja tai liiketoimintaa harjoittaa yhdessä monta ihmistä, on usein järkevää laatia osakassopimus. Se on yhtiön omistajien keskinäinen sopimus, joka koskee muun muassa yhtiön hallintoa, rahoitusta, työskentelyä ja yhtiöstä irtaantumista sekä tilanteita, joissa sopimuksen osapuolilla on etuosto-oikeus.

Osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että osapuolilla on etuosto-oikeus niissä tilanteissa, joissa yhtiön osakkeita muuten joutuisi avioliiton päättymisen vuoksi ulkopuoliseen omistukseen. Jos tällaista ehtoa ei ole, eroavan osapuolen entinen puoliso voisi päätyä osakkeenomistajaksi yhtiöön, mikä ei useinkaan ole yrityksen omistajien tai eroavan osapuolen etujen mukaista.

Vaihtoehtoisesti osakassopimuksen ehtona voi olla, että sopimuksen osapuolen velvollisuutena on tehdä avioehtosopimus, jossa poissuljetaan avio-oikeus yhtiön osakkeiden osalta.

Tonava on paljon muutakin kuin tilitoimisto. Palvelemme myös kaikissa lakiasioissa. Haluamme olla vastuullinen taloushallinnon kumppani, joka auttaa sinua kaikissa yrityksen tärkeissä kasvuvaiheissa ja -tilanteissa. Tutustu lakipalveluihimme täältä tai jätä yhteydenottopyyntö täältä. Voit myös olla suoraan yhteydessä lakimies Petteri Viljakaiseen, 0400 551 885 tai petteri.viljakainen@tonava.fi.